Hướng dẫn upload shell thông qua lỗi SQLite Manager (version <=1.2.4)

Hướng dẫn upload shell thông qua lỗi SQLite Manager (version <=1.2.4)
----------

1. Máy phải cài Python, vì code exploit là PyThon. (Thật ra làm bằng tay cũng được )
2. Download file này về: http://nicedesigns.vv.si/sqlite_exploit.py

3. Chạy lệnh: "python sqlite_exploit.py http://example.com/sqlite/"
4. Up shell
-----------
Dork_1: intitle:SQLiteManager inurl:sqlite/
Dork_2: welcome to sqlite manager

Exploit: http://www.exploit-db.com/exploits/24320/

Hướng dẫn upload shell thông qua lỗi SQLite Manager (version <=1.2.4) Hướng dẫn upload shell thông qua lỗi SQLite Manager (version <=1.2.4) Reviewed by tiền hình con khỉ on 03:14 Rating: 5

Không có nhận xét nào